Ervaring op luchtvaartgebied:

Ik ben als jurist werkzaam geweest bij het nationaal lucht- en ruimtevaartlaboratorium, de Rijksluchtvaartdienst, Verzekeringmaatschappij de Nederlandse Luchtvaartpool en ben (als bijbaan) stewardess bij de KLM geweest.

Mijn eerste grote uitdaging was het opstellen van wetgeving over het houden van een openbaar en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van luchtvaartongevallen ter voorkoming van nieuwe incidenten en ongevallen. Belangrijke onderwerpen waren de bestuurlijke processen en concrete instrumenten die de overheid nodig heeft om op de verwachtingen van de samenleving in te spelen. Hierbij kwamen ook universele vraagstukken aan de orde zoals de verwijtbaarheid van menselijk handelen en de wijze waarop een wetgever zich in dat verband bedient van de hem ter beschikking staande middelen zoals straf- en tuchtrechtspraak. De duidelijke publieke belangen die gediend zijn met enerzijds een zo open mogelijke behandeling van een onderzoek en anderzijds het minstens even noodzakelijk geachte streven naar de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuen en het veiligstellen van het recht op privacy.

Mijn fascinatie is ook altijd geweest de invloed die ieder stukje in de keten heeft op het uiteindelijke, soms desastreuse, resultaat. Essentiele fouten worden soms op onverwachte plaatsen gemaakt.

Daarnaast heb ik mij intensief bezig gehouden met  luchtverkeersbeveiliging en aansprakelijkheidsvraagstukken binnen de luchtvaart.

Enkele bijzondere activiteiten zijn:

lid van de nederlandse delegatie van het legal subcommittee on interception of civil aircraft. In Montreal (1984)

HR uitspraak inzake aansprakelijkheid kosteloos luchtvervoer door niet luchtvaartmaatschappij.

Lid werkgroep ter voorbereiding boek 8 BW (onderdeel luchtrecht)

Organisatie Symposium Luchtvaartongevallenwet en redactie “Luchtvaartongevallenwet, verslag van een symposium” uitgegeven in deelstudies politiezorg.

Initiatief en organisatie kunstexpositie “Een visie op vliegen” in Pulchri studio.

Mede opstellen commentaar ICC gedragscode na luchtvaartongevallen.

Behandelen EC onderzoek inzake mogelijke ongeoorloofde mededinging luchtvaartpools.

Spreker IBA congres (1996) inzake Aviation Pools.

Op dit moment ben ik als lid van het Bestuur Stichting Aerovisie (organisatie 100 jaar luchtvaart) aangesloten bij de Dutch Aviation Group.