dialoogEen dialoog is een vorm van langzaam denken.

Het is een samenstelling van de Griekse woorden λόγος (logos, woord, taal, rede, de zin van een handeling, gesprek)  en διά- (dia, door, doorheen).

We kennen de dialoogvorm uit de Griekse tijd. De dialogen van Plato., waarbij  zijn leermeester Socrates  in gesprek gaat met griekse  jongens en mannen.

Een dialoog is een gespreksvorm waarbij een aantal spelregels worden gehanteerd.

Een dialoog is als gespreksvorm ideaal om met een groep mensen met verschillende achtergronden in gesprek te gaan. Het oogmerk van het gesprek is niet je gelijk krijgen of een probleem oplossen. Op het moment dat je al een oordeel hebt, schep je afstand en is het niet meer mogelijk om een verbinding te maken. Dialoog is een methode om oordeel en veroordeel te voorkomen en te vervangen door verbinding, respect en openheid.

De kern van de dialoog wordt gevormd door de gesprekshouding van de deelnemers. Essentieel zijn de volgende stappen:

  • Luister, stel vragen, verplaats je in de ander, stel je oordeel uit.
  • Begrip kweken en zicht krijgen op elkaars denkbeelden is voldoende resultaat. Er hoeft geen beslissing uit te komen.
  • Onderzoek de onderliggende redenen, waarden of visies van een probleem of een oplossing.
  • Maak ruimte voor nieuwe inzichten.