MIJN WERKWIJZE

Mediations

Ik praat altijd eerst met alle partijen apart. Dit heet ook wel een intake gesprek. Aan de hand van deze gesprekken kan beoordeeld worden of mediation zinvol is. Een intake gesprek duurt ongeveer 1 uur. Intake gesprekken vinden  bij voorkeur thuis of op de werklocatie plaats.

.Daarna vinden de mediationgesprekken met elkaar plaats op een nader af te spreken  neutrale locatie.

Voor mediation gelden drie belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid, geheimhouding en vertrouwelijkheid.

Partijen kunnen niet worden gedwongen aan een mediation-proces mee te doen. Bj het eerste gesprek worden afspraken gemaakt over de manier waarop de gesprekken plaatsvinden en de vertrouwelijkheid van de gesprekken. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes worden vastgelegd. Het conflict wordt omschreven en de verwachting die men van de mediation heeft. Deze afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst, die door alle partijen ondertekend wordt. Bij mediation is het gebruikelijk dat partijen gezamenlijk de kosten dragen.

Het is altijd mogelijk een mediation te beeindigen.

Het laatste gesprek wordt meestal fgesloten met een vaststellingsovereenkomst, waarin de afspraken worden vastgelegd.

Over het algemeen zijn 3 gesprekken voldoende om tot een oplossing te komen.

Dialoog

Een groepsgesprek in de vorm van een dialoog zal veelal bij een van de betrokken partijen plaatsvinden. Een dialooggesprek loopt via een vaste opbouw en is een vorm van gestructureerd langzaam denken.

KOSTEN

Op verzoek breng ik voorafgaand een offerte uit met een inschatting van de te verrichten werkzaamheden. Iedere zaak is weer anders en voor u is het prettig van te voren te weten waar u aan toe bent.

Leidraad hierbij is mijn uurtarief van € 160,00 excl. BTW,  te vermeerderen met eventuele reiskosten en andere in overleg te maken onkosten. Eventuele reistijd breng ik voor maximaal 50% van mijn uurtarief in rekening.

Afhankelijk van de agenda’s van de betrokkenen worden de gesprekken zo kort mogelijk op elkaar gepland en afspraken kunnen ook voor ’s avonds worden gemaakt.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op mijn diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.