Mediation is een alternatieve of andere manier van conflictoplossing.

Als je een conflict hebt in je werk- of woonomgeving kan dit je leven volledig beheersen. Je kunt vanwege het conflict dat speelt niet eens meer samenwerken met je collega’s of lekker wonen in je eigen huis.

De eerste reactie is meestal “het er niet bij laten zitten, je gelijk willen halen”.

Gelijk willen krijgen in een conflict wil iedereen.  Een geëigende weg om te proberen je gelijk te krijgen is  om naar de rechter te stappen.

Maar de vraag is:

  • hoe ver kom je met een ‘gelijk’ dat is gericht op het verleden?
  • hoe groot is de kans dat jij geen gelijk krijgt?
  • Hoe zie je in de toekomst de verstandhouding met je huidige conflictpartner?

Een mooi alternatief is om het conflict samen op te lossen onder leiding van een neutrale derde: “de mediator”.

Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.

Een mediator schrijft geen oplossing voor en neemt ook geen standpunt over het conflict in. De mediator begeleidt het onderhandelingsproces en brengt communicatie (weer) op gang.

De mediator heeft geen eigen belang bij de oplossing en zal ook geen partij kiezen voor een van de partijen. Alle beslissingen worden door uzelf genomen.

Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert een win-win-situatie op. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd

Tijdens mijn mediations heb ik ervaren dat conflicten en meningsverschillen vaak ontstaan door een gebrek aan luisteren naar en oprechte belangstelling voor elkaar.

Voorwaarde voor een succesvolle mediation is dat alle betrokken partijen willen meewerken en zich willen inzetten om tot een oplossing te komen. Daar is wel durf voor nodig. Durf om te luisteren naar jezelf en naar de ander. De mediator begeleidt dit hele proces, maar u bent zelf degene die met oplossingen komt. Voordeel is dat partijen samen werken aan de oplossing en niet afhankelijk zijn  van het oordeel van een derde partij, zoals een rechter. Afhankelijk van de tijd die partijen er voor vrij willen maken kan een mediation met een aantal sessies afgerond  zijn. Zie verder onder werkwijze.

Een goede mediation zorgt voor het herstel van de relatie en is toekomstgericht. Meestal levert dit meer winst op dan het oude gelijk  willen halen..